top of page

על מה מבוסס ה BrainWavez?

BrainWavez מבוסס טכנולוגיה חדשה (דור שני) שפיתחה חברת Brain1

את הדור הראשון פיתחה Brain1 בשנת 2016, והדור השני פיתחה בשנת 2019.

הטכנולוגיה החדשה של Brain1 הינה המתקדמת והיעילה ביותר בעולם ליצירת גלי מוח.

 

הטכנולוגיה החדשה נבדקה במעבדת EEG ונתנה תוצאות מדהימות.

קיימות כיום בעולם 3 טכנולוגיות קיימות בתחום ה Brain Waves Entrainment אך היעילות שלהם נמוכה מאד.

1) Binaural Beats 

טכנולוגיה זו מתבססת על התאוריה שאם משמיעים באוזן אחת תדר מסוים , ובאוזן השניה תדר אחר​, המוח מייצר את ההפרש בין 2 התדרים.

במחקרי מוח שעשתה Brain1  - בעזרת ציוד EEG מהמשוכללים ביותר בעולם - גילתה שהיעילות של שיטת ה Binaural Beats נמוכה מאד.

2) Monaural Beats וכן 3) Isochronic tones:

במחקרי מוח שעשתה Brain1 גילתה שאלה טכנולוגיות לא יעילות כלל.

Anchor 1
bottom of page